Osteoporose er anerkendt som en folkesygdom i Danmark, og i dag lever omkring 175.000 danskere med diagnosen osteoporose (1).

Sygdommen anses dog for at være kraftigt underdiagnosticeret, og det vurderes, at op imod 600.000 danskere reelt lever med osteoporose (2). Osteoporose kostede allerede tilbage i 2011 det danske samfund mindst 11,6 milliarder kroner årligt (3).

Der er derfor brug for en fremtidig prioriteret indsats, hvor der afsættes økonomiske midler til et generelt løft af osteoporoseområdet nationalt såvel som regionalt og kommunalt. Osteoporose er en sygdom, man oftest først udvikler, når man har passeret de 50 år.

I takt med den demografiske udvikling vil vi i løbet af de næste 25 år se en markant stigning i antallet af danskere, som har sygdommen og dermed er i risiko for at pådrage sig knoglebrud, herunder dyre komplicerede hoftebrud med en høj dødelighed og rygsammenfald med betydeligt tab af livskvalitet.