Videncenter for knoglesundhed er et nationalt forskningscenter, der blev etableret i 2018 af Sjællands Universitetshospital via en donation fra Ellab-fonden. Videncentret blev oprettet med ønsket om at sætte fokus på folkesygdommen osteoporose (knogleskørhed).

Vores vision er at give patienter med osteoporose et bedre liv

Vores mission er at fremme viden om knoglesundhed og osteoporose hos borgere, patienter, behandlere og beslutningstagere

Sammen med vores partnere arbejder vi for at styrke forskningen i knoglesundhed. Det sker på tværs af sektorer og regioner - og med patienten i centrum.

Derfor fokuserer vores forskning på de udfordringer i sundhedssystemet, der har direkte relevans for mennesker med osteoporose. Det er vores opgave at sikre, at osteoporose diagnosticeres og behandles så tidligt og så godt som muligt.

Det er vores målsætning at den indsamlede viden bliver tilgængelig for alle.