Videnscenter for Knoglesundhed har udarbejdet et udkast til strategi 2022-2026 for danskernes knoglesundhed. Udmøntningen vil kræve, at kommuner, regioner, almen praksis, Folketing og Regering bakker op herom, fordi der ligger et stort stykke arbejde foran os.


Derfor håber jeg også, at I Regionsrådsmedlemmer og Sundhedsordførende vil drøfte danskernes knoglesundhed i jeres politiske grupper og inkludere den i jeres prioriteringer den næste tid. Vi skal være mere proaktive ift danskernes sundhed, mindske uligheden og sikre den gode livskvalitet og et sund ældre liv. De gode initiativer kan også spare samfundet for unødvendige udgifter til behandlinger og rehabilitering - hvis vi sætter ind i tide.

 

Læs strategien