Videnscenterets konkrete materialer til fysioterapeuter er nu evalueret efter forårets 3-dags kursus i Danske Fysioterapeuter.

8 Dialogkort, en Quickguide og en e-lærings platformen blev testet, og er nu i brug.

Data fra test og evaluering er samlet i en rapport hvor du kan du dykke ned i fysioterapeuternes oplevelser og brug af materialet.

Materialet opleves som brugbart, og fysioterapeuterne giver udtryk for at de konkrete redskaber har gjort det lettere at besvare patienternes spørgsmål; ”Hvad kan jeg selv gøre? ”. Redskaberne gør det lettere at vejlede patienterne så de føler sig trygge i at være fysisk aktive, uanset niveau.

Rapport

Tillægsrapport

Sjællands Universitetshospital og Videnscenter for Knoglesundhed har Marts 2022 opnået SØLV for deres FLS-program. 

FLS (Fracture Liaison Service) er en international anerkendt koordinator-baseret metode til systematisk at forebygge nye frakturer, hos patienter, der netop har haft en fraktur. FLS udgår typisk fra en osteoporoseklinik og styres af en dedikeret sygeplejerske/sundhedsprofessionel. 

Udover at sikre systematisk sreening af patienter med brud, kan systemet være med til at lette kommunikationen mellem behandlere på tværs af sektorer og være med til at sikre et godt patientforløb.

Læs om FLS

Videnscenter for Knoglesundhed har udarbejdet et udkast til strategi 2022-2026 for danskernes knoglesundhed. Udmøntningen vil kræve, at kommuner, regioner, almen praksis, Folketing og Regering bakker op herom, fordi der ligger et stort stykke arbejde foran os.


Derfor håber jeg også, at I Regionsrådsmedlemmer og Sundhedsordførende vil drøfte danskernes knoglesundhed i jeres politiske grupper og inkludere den i jeres prioriteringer den næste tid. Vi skal være mere proaktive ift danskernes sundhed, mindske uligheden og sikre den gode livskvalitet og et sund ældre liv. De gode initiativer kan også spare samfundet for unødvendige udgifter til behandlinger og rehabilitering - hvis vi sætter ind i tide.

 

Læs strategien

Sundhedsstyrelsen har netop lanceret app’en ”Mine Knogler”, som kan downloades gratis af alle der har en smartphone eller tablet.

Appen giver adgang til den nyeste viden om sygdommen osteoporose. Appen er udviklet af førende eksperter og forskere indenfor osteoporose, herunder Videnscenter for Knoglesundhed.

I appen kan man dels finde viden om sygdommen og behandling samt via interaktive funktioner beregne det daglige indtag af kalk, indtaste T-score på en kurve og finde konkret vejledning omkring fysisk aktivitet med øvelser der er tilpasset den enkeltes funktionsniveau.

”Vi er i Videnscenteret meget glade for, at kunne være med til at løfte området omkring mestring af livet med kronisk sygdom, i samarbejde med Sundhedsstyrelsen”

Du kan finde appen i Apple Store eller på Google play.

Hvis du vil vide mere:
 www.Mine-knogler.dk - SST - Osteoporoseforeningen

 

 

Videnscenter for Knoglesundhed har ved indgangen til februar 2021 lanceret konceptet ”Fysisk aktivitet for osteoporosepatienter”. Konceptet skal hjælpe osteoporosepatienter med at forblive fysisk aktive, på trods af deres sygdom. Målet er at konkretisere og ensrette den vejledning, der gives til osteoporosepatienter om fysisk aktivitet. Derfor er konceptet lanceret i samarbejde med Danske Fysioterapeuter og Osteoporoseforeningen. Du kan læse mere om konceptet her

I anledning af den Internationale Osteoporosedag d. 20. oktober, havde Sjællands Universitetshospital Køge royalt besøg. H.K.H. Prinsesse Benedikte deltog ved Osteoporoseforeningens uddeling af forskningslegater til fremtidig forskning i osteoporose. Som led i arrangementet deltog Mette Friberg Hitz, centerleder ved Videnscenter for Knoglesundhed. Mette holdt oplæg, hvor hun gjorde status på Videnscentrets arbejde med at fremme viden på osteoporoseområdet.