Mine Knogler er en app udviklet af Videnscenter for Knoglesundhed i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. App’en indeholder patientrettet information og et nyt koncept indenfor rådgivning om fysisk aktivitet, der er tilpasset den enkeltes sygdoms- og aktivitetsniveau. Mine Knogler er udviklet på baggrund af forskning, der har vist, at brug af sundhedsteknologi kan hjælpe osteoporosepatienter til bedre self-management af deres sygdom. App’en har til formål at øge patienters forudsætninger for at leve godt med deres sygdom i hverdagen.

Med evalueringen af Mine Knogler undersøger vi ved brug af spørgeskemaer og interviews, hvorvidt patienter med osteoporose kan bruge en osteoporose app, og hvilke potentielle muligheder og/eller udfordringer, som patienterne oplever ved brug af app’en. Hvis evalueringen viser, at osteoporosepatienter har er et behov for app’en, vil resultaterne blive anvendt til at revidere app’en, så den bliver tilpasset patientgruppens behov. Resultater fra evalueringen vil også kunne bidrage med ny viden indenfor forskning i patientuddannelser og mHealth interventioner på sundhedsområdet.