Videnscenteret deltager i lang række af forskningsprojekter. I tabellen nedenfor kan du finder du en oversigt over nogle af de forskningsprojekter hvor Videnscenteret er involveret.

Du kan klikke på hvert enkelt projekt for at læse mere.

 Projektnavn Beskrivelse
Sundhedsøkonomi og osteoporose PhD projekt: Giver de nuværende forebyggelsesstrategier mest sundhed for pengene og har de en effekt på patienternes kvalitetsjusterede leveår? 
Kan ældre bruge en osteoporose app? Et kvalitativt speciale, der undersøger den patientrettede osteoporoseapp Mine Knogler.
Undervisning i knogleskørhed kan give bedre forløb
PhD projekt: Effekten af patientuddannelse indenfor en af Danmarks store kroniske folkesygdomme.
Ny tilgang til patientkommunikation
PhD projekt: Ny tilgang til patientkommunikation skal forbedre den medicinske adfærd hos osteoporosepatienter.
Fra dyrefoder til kalktilskud
PhD projekt: Kan et spildprodukt fra mejeriindustrien være med i forebyggelsen af knogleskørhed?
Evaluering af den første osteporose app Undersøgelse af hvorvidt brugerne/patienterne kan bruge en osteoporose app