Osteoporose kan forårsage frakturer særligt i arme, hofter og rygrad. Frakturer er forbundet med smerter, nedsat funktion, som kan blive varigt, samt en øget dødelighed, Sygdommen udgør således en samfundsøkonomisk byrde ved tabt arbejdsevne, lægebesøg, genoptræning, medicinudbetaling og behov for hjælp fra det offentlige.

Uddannelse af patienter med kroniske sygdomme bedrer sygdoms-mestring, bevarelse af autonomi og livskvalitet samt modvirker et eskaleret forbrug for sundheds ydelser.

Videnscenter for Knoglesundhed har med baggrund i den øgede opmærksomhed på patientuddannelse og rehabilitering indenfor osteoporoseområdet, foretaget en afdækning af de eksisterende regionale og kommunale rehabiliteringstilbud inden for osteoporose i Danmark.

Hovedkonklusionen er, at der er stor ulighed i de kommunale og regionale tilbud om osteoporoseskoler i Danmark. Der eksisterer en stor mængde erfaring om osteoporoseskole tilbud i kommunerne, men de er ikke systematisk evalueret og der mangler en overordnet forløbsbeskrivelse, der kan guide de enkelte centre i organisering, kvalitetssikring og monitorering som anbefalet i Sundhedsstyrelsens rapporter.

På den baggrund har Videnscenter for Knoglesundhed indgået et samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed om, at lave en evaluering af osteoporoseskolerne i Danmark, med henblik på at samle den eksisterende viden og udarbejde et bud på en evidensbaseret osteoporoseskole.


Læs rapporten om Osteoporoseskolerne i Danmark her.