Videncenter for Knoglesundhed har til formål at styrke den nationale forskning i osteoporose (knogleskørhed). Det gør vi i samarbejde med dygtige forskere rundt omkring i landet.

Mere end 500.000 danskere over 50 år lider af osteoporose, men kun hver 5. udredes og kommer i behandling. Det på trods af, at der eksisterer veldokumenterede medicinske behandlinger, der nedsætter risikoen for brud, øget sygelighed og dødelighed.

Ambitionen er, at vi med evidensbaseret viden kan forbedre vilkårene for mennesker med osteoporose. Det gør vi ved at fokusere på 4 strategiske forskningsområder:

  • Sundhedsoplysning, vidensdeling og uddannelse
  • Tidlig opsporing og behandling
  • Tværfaglige behandlingstilbud ved komplikationer til osteoporose og behandling
  • Behandlingsvarighed, fastholdelse og kontrol

Vi lægger vægt på, at forskningen tager udgangspunkt i patienter med osteoporose og i de udfordringer, de møder i sundhedssystemet. På den måde vil forskningen have direkte relevans for patienterne.

At være patient i systemet – kommunikation

Udiagnosticeret og ubehandlet osteoporose kan forårsage frakturer særligt i arme hofter og rygrad. Disse frakturer er associeret med smerter, nedsat funktionalitet og øget dødelighed. Underdiagnosticering og -behandling er til stadighed en udfordring.

Ifølge de nuværende guidelines skal praktiserende læger henvise borgere med én eller flere risikofaktorer for osteoporose til udredning. I realiteten foregår det dog ikke særligt systematisk.

Mangelfuld kommunikation mellem patient og sundhedspersonale om risici spiller tilsyneladende en vigtig rolle for den dårlige adheræns til diagnosticering og behandling. De patienter, der er i risikogruppen for frakturer er, som det er i dag, ikke klar over, at de er det. Begrebet ’risiko’ opfattes også forskelligt afhængigt af om du er patient eller sundhedsperson. Det kan føre til misforståelser, konflikter og i sidste ende dårlige kliniske resultater.  

Overordnet er udfordringerne på kommunikationssiden dog både mange og forskelligartede.

Med dette projekt ønsker vi at indsamle viden om de udfordringer og styrker, der er i den nuværende risikokommunikation vedrørende osteoporose. Vores mål er et udvikle en underbygget kommunikationsstrategi, der er målrettet udiagnosticerede osteoporosepatienter.