Fracture Liaison Service (FLS) er en international anerkendt koordinator-baseret metode til systematisk at forebygge nye frakturer, hos patienter, der netop har haft en fraktur. FLS udgår typisk fra en osteoporoseklinik og styres af en dedikeret sygeplejerske/sundhedsprofessionel.

Systemet er velbeskrevet under International Osteoporosis Foundation (IOF) og centre certificeres internationalt afhængig af implementeringsgraden.

Læs mere her: https://capturethefracture.org/fracture-liaison-services

 

I Sundhedsstyrelsens rapport var etablering af national FLS den højest prioriterede enkeltstående indsats og vurderet til at være som minimum omkostningsneutral.

Udover at sikre systematisk sreening af patienter med brud, kan systemet være med til at lette kommunikationen mellem behandlere på tværs af sektorer og være med til at sikre et godt patientforløb.

 

Ønsker du/I sparring i opstarten og/eller udviklingen af jeres FLS-center, så kontakt Videnscenteret her:

KONTAKT